Ανακοίνωση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

02.10.2014

O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ανακοινώνει στα μέλη του, το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 133/2014 σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, μετά από πολύχρονη, πολυεπιπέδη και συλλογική δράση του ΠΣΔΔ.

Ο ΠΣΔΔ αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται πάντοτε όπως ορίζουν οι καταστατικές του αρχές.

Σύμφωνα με αυτές ο ΠΣΔΔ στοχεύει αδιάκοπα και αμετάβλητα:

α. στη συμβολή στην εξέλιξη και προώθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τους Διαιτολόγους – Διατροφολόγους

β. στη διαφύλαξη και προστασία του επαγγέλματος των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

γ. στη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και ηθικής στους επαγγελματίες Διαιτολόγους-Διατροφολόγους

δ. στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και συναδέλφωσης για την προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των κατακτήσεών του.

ε. στην προώθηση του επαγγελματικού επιπέδου στην επιστήμη της διαιτολογίας ‐ διατροφής για το δημόσιο συμφέρον.

στ. στη συνένωση όλων των εργαζομένων στον κλάδο της Διαιτολογίας ‐ Διατροφής, για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, εργασιακών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

Και τέλος, για την προώθηση της δημιουργίας ΝΠΔΔ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν ακόμη και η παρούσα νομοθεσία δεν εμπεριέχει κάποια νομική δέσμευση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων παραμένει πιστός θεματοφύλακας των αρχών αλλά και των διεκδικήσεων για την προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.

 

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ