Ανακοίνωση ΠΣΔΔ για το ‘Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια’

14.3.2018

Αγαπητά μέλη,

θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με ανακοίνωση που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά και δημοσιευτεί από Ένωση Διαιτολόγων και αφορούσε ‘Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια’ από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, ότι ψευδώς αναφερόταν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ουδέποτε ενέκρινε, καθώς δεν ήταν στην αρμοδιότητά του και ούτε είχε λάβει γνώση.

Το ΔΣ του ΠΣΔΔ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη συμμετοχή των Διαιτολόγων Διατροφολόγων, σχετικά με την ‘Οργάνωση διαδικασιών ανάπτυξης νέων προτάσεων σχετικά με δράσεις – παρεμβάσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας’ από το Υπουργείο Υγείας.

Έχει προγραμματιστεί εκ μέρους του ΠΣΔΔ να αποσταλούν αντίστοιχες επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία προς ενημέρωσης τους για το συμβάν.

Για το λόγο αυτό συστήνεται στα μέλη μας να μην προβούν σε καμία ενέργεια (πχ αποστολή βιογραφικών) μέχρι να ελεγθεί η ορθότητα και η εγκυρότητα της εν λόγω ανακοίνωσης.

Ο ΠΣΔΔ πάντοτε με έγκυρο και ορθό τρόπο ενημερώνει τους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους αλλά και το κοινό για τα όλα τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας.

Ο σκοπός του ΠΣΔΔ για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα η οποία με συνέπεια και υπευθυνότητα ασκείται διαχρονικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Θ. ΣΙΑΛΒΕΡΑ                                                                                      Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ