Ανακοίνωση αναδιανομής θέσεων στο Δ.Σ. του ΠΣΔΔ

22.12.2011

Αθήνα, 16-12-2011
Αρ. Πρωτ. 436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη του ΠΣΔΔ,

Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων και σύμφωνα με την υπ’αριθμό 2/13.12.11 απόφαση του, σας ενημερώνει για την ανακατανομή θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύσταση ΔΣ του ΠΣΔΔ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ρίσβας Γρηγόρης

Αντιπρόεδρος: Πούλια Λιάνα

Γενικός Γραμματέας: Βαραγιάννης Παναγιώτης

Ταμίας: Βάμβουκα Κατερίνα

Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης και Συνδικαλισμού: Παπαμίκος Βασίλειος

Ειδική Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου: Ναούμη Ανθή – Ισμήνη

Ειδική Γραμματέας Επιστημονικών Εκδηλώσεων & Δράσεων: Τσαγκάρη Αμαλία

Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των νέων θέσεων θα έχει ολοκληρωθεί έως το ΔΣ Ιανουαρίου 2012.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος: ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ

Ο γενικός γραμματέας: Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ