Ανανέωση της λίστας μελών του ΠΣΔΔ ….Γίνε ξανά μέλος στον ΠΣΔΔ

30.1.2011

Ανανέωση της λίστας μελών του ΠΣΔΔ

Μετά τις τελευταίες 2 επιστολές (4.6.10/Α.Π.98, 14.9.10/Α.Π.185) προς τα μέλη του ΠΣΔΔ που ενημέρωνε μεταξύ των άλλων και για τις οικονομικές εκκρεμότητες καθενός από τα μέλη χωριστά, και σύμφωνα με το άρθρο 70(1/Α/α) του καταστατικού του συλλόγου ανανεώθηκε το μητρώο μελών του ΠΣΔΔ.

Στα μέλη που δεν τακτοποίησαν τις οικονομικές οφειλές εφαρμόστηκε η αυτοδίκαιη διαγραφή τους από τον Π.Σ.Δ.Δ. Όσα μέλη επιθυμούν να επανεργοποιήσουν την εγγραφή τους στον ΠΣΔΔ μπορούν να στείλουν καινούρια αίτηση εγγραφής στο e-mail info@hda.gr και να καταθέσουν το ποσό των 100 Ε (50 Ε εγγραφή + 50 Ε συνδρομή 2011) στο λογαριασμό της ALPHA BANK: 164-00-2002-000-772, στο όνομα του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, (παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία).

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος: ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ

Ο γενικός γραμματέας: Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ