Αναρτημένα μόνο τα αδειοδοτημένα γραφεία στην Εύρεση γραφείου από 1 Μαϊου 2013

11.4.2013

Αρ. Πρωτ. 728

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και μη του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων είναι ο υπεύθυνος φορέας ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των διαιτολογικών γραφείων στην επικράτεια, μέσα από τον ορισμό διαιτολόγων – μελών στις αντίστοιχες επιτροπές των περιφερειών της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη διαδικασία μέσα από την οποία πιστοποιείται ένας χώρος και ένας διαιτολόγος ως προς τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, μιας κι όπως γνωρίζετε ως σήμερα δεν έχουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Προτρέπουμε λοιπόν τα μέλη μας, όλες και όλους εσάς, που διατηρείτε το ιδιωτικό σας γραφείο (μονάδα διατροφής κατά τη νομοθεσία) να κινήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι χώροι εργασίας σας.

Δείτε από εδώ την υπό επικαιροποίηση ενότητα της νομοθεσίας, από εδώ.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η αδειοδότηση του χώρου εργασίας σας,  μιας που αποτελεί τη μοναδική διαδικασία τεκμηρίωσης της νόμιμης λειτουργίας του χώρου και άσκησης του επαγγέλματος από τον υπεύθυνο διαιτολόγο.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την απόφαση 10/12.03.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου, από την 1η Μαΐου 2013 στην ιστοσελίδα hda.gr θα είναι αναρτημένα αποκλειστικά τα γραφεία που έχουν λάβει την απαραίτητη διοικητική άδεια/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ