Αναζήτηση εθελοντή διαιτολόγου, ΠΕΨΑΕΕ

15.9.2014

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της επαγγελματικής επανένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η βελίτωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και η διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους παράλληλα τις κατάλληλες ψυχικές και κοινωνικές διεξόδους προκειμένου να διεκδικήσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Έχει αναπτύξει και λειτουργεί τρεις δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: το ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΊΟ “Αθηνά”, το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ στο κέντρο της πόλης και το ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ “Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου”.

Στο πλαίσιο του εξειδικευμένου κέντρου ημέρας – Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου – λειτουργούν δυο γραφεία: το γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης και το γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης. Το γραφείο εναλλακτικών δράσεων επανένταξης αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας του νέου προγράμματος ομάδων για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2015, αναζητείται ένας διαιτολόγος-διατροφολόγος ως εθελοντής προκειμένου να πραγματοποιήσει σχετική ομάδα εβδομαδιαίως διάρκειας δύο (2) ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο Νίκο Παυλίτινα ή την κα Μυρτώ Αγγελίδου στο τηλ. 210 8818946 & email: ekhkkd@pepsaee.gr