Αναζήτηση τελειόφοιτων/απόφοιτων Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας για προώθηση προϊόντος σε φαρμακεία

14.3.2014

Η εταιρεία MSPS αναζητά  τελειόφοιτους/ αποφοίτους του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας για να εργαστούν για λογαριασμό πελάτη της για την προώθηση ενός προϊόντος διαιτολογίας σε φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλόνικη.

Η περίοδος εργασίας είναι μέσα στο Μάρτιο και η διάρκεια εργασίας είναι περίπου για 1 – 2 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Λουκία Χωραφά στο 210 9604200 ext 111