Δεδομένα με περιεκτικότητα νατρίου σε αρτοσκευάσματα & πρόσληψη αλατιού από το γενικό πληθυσμό

02.9.2010

Πρόσφατα, μετά από πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας, η ομάδα εργασίαςτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Τρόφιμα» (στην οποία συμμετείχε οΕΦΕΤ) επεξεργάσθηκε σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τις δράσεις μείωσης τηςπρόσληψης αλατιού από το γενικό πληθυσμό. Το σχέδιο συμπερασμάτων τοοποίο υιοθετήθηκε ομοφώνως από το Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ στις 8 Ιουνίου2010 (και χωρίς παρατηρήσεις από τα κράτη μέλη) καλεί όλα τα κράτη μέλη νααναπτύξουν (σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη) συντονισμένες και βιώσιμεςεθνικές διατροφικές πολιτικές καθώς και προγράμματα μείωσης του αλατιού. Τοτελικό κείμενο βρίσκεται εδώ

Δεδομένα