Δελτίο Τύπου:1ο Συμπόσιο Ομάδας Ειδικών Δημόσιας Υγείας, 2ο Στρογγυλό Τραπέζι

07.6.2016

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων και η Ομάδα Ειδικών Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν με επιτυχία το 1ο Συμπόσιο Ομάδας Ειδικών Δημόσιας Υγείας, το Σάββατο 28 Μαΐου 2016, στο αμφιθέατρο Φραγκοπούλου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχοςτου Συμποσίου ήταν να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία της διατροφικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 To Συμπόσιο περιελάμβανε 4 βασικούς άξονες, με σημαντικότερα σημεία του 2ου άξονα με τίτλο “Δημόσια Υγεία και Πολιτικές Τροφίμων” τα παρακάτω:

 Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Μαράκη, ∆/νση ∆ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών, Τµήµα Έρευνας και ∆ιατροφικών Μελετών του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), «το σχέδιο βελτίωσης των τροφίμων, σε επίπεδο αλατιού, κορεσμένων λιπαρών, πρόσθετων σακχάρων, θερμίδων και μεγέθους μερίδας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται υπό διαβούλευση».

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε εδώ το  Δελτίο Τύπου για τον 2ο  άξονα του Συμποσίου.

Γράφει ο/η HDA