Διαιτολόγος Αθήνα Μπόρσα Δήμητρα

Μπόρσα Δήμητρα (Μέλος ΠΣΔΔ)

Δήμητρα Μπόρσα
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Γρηγορίου Κυδωνιών 5 ,Τ.Κ. 12241
2121057489 www.nutrichoice.gr