Διαιτολόγος Ηράκλειο Μιχαλάκη Ειρήνη

Διαιτολογικό Γραφείο Μιχαλάκη Έρη (Μέλος ΠΣΔΔ)

Ειρήνη Μιχαλάκη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ζωγράφου 13 ,Τ.Κ. 71201
2810222905 2810222905