Διαιτολόγος Ιωάννινα Φασούλα Αικατερίνη

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Αικατερίνη Φασούλα
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Γρηγορίου Σακκά 6-8 ,Τ.Κ. 45332