Διαιτολόγος Κάρυστος Πλατυμέσης Γεράσιμος

ΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ (Μέλος ΠΣΔΔ)

Γεράσιμος Πλατυμέσης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Σαχτουρη 134 ,Τ.Κ. 34001
22240-23120 www.biodiatrofi.gr