Διαιτολόγος Κέρκυρα Κοροξενίδου Ελένη

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Ελένη Κοροξενίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Πολ. Κωνσταντά 2 ,Τ.Κ. 49100