Διαιτολόγος Κέρκυρα Χονδρογιάννης Αλέξανδρος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Αλέξανδρος Χονδρογιάννης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 27-29 ,Τ.Κ. 49100