Διαιτολόγος Καλαμαριά Κούρτογλου Νίκη

Διαιτολογικό Γραφείο (Μέλος ΠΣΔΔ)

Νίκη Κούρτογλου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 19 ,Τ.Κ. 54636