Διαιτολόγος Καλλιθέα Χριστοπούλου Μαρία

Χριστοπούλου Μαρία (Μέλος ΠΣΔΔ)

Μαρία Χριστοπούλου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 152 ,Τ.Κ. 176 75
210 9593390 6944380561 210 9593390