Διαιτολόγος Νέα Μάκρη Δημάκου Δέσποινα-Σοφία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Δέσποινα-Σοφία Δημάκου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λιβισίου 8 ,Τ.Κ. 19005