Διαιτολόγος Ναύπλιο Τούντα Δήμητρα

Διαιτολογικό Γραφείο (Μέλος ΠΣΔΔ)

Δήμητρα Τούντα
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Γενναίου Κολοκοτρώνη 4 ,Τ.Κ. 21100
2752027580 2752027580 www.tountadiet.gr