Διαιτολόγος Πάτρα Δημητρίου Αθανασία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μέλος ΠΣΔΔ)

Αθανασία Δημητρίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κανακάρη 95-97 ,Τ.Κ.