Διαιτολόγος Ρόδα Μαλαχάς Κωνσταντίνος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Κωνσταντίνος Μαλαχάς
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ρόδα ,Τ.Κ. 49081