Διαιτολόγος Σάμος Μαχαίρας Παναγιώτης

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Παναγιώτης Μαχαίρας
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λεκάτη Ιωάννη 9 ,Τ.Κ. 83100