Διαιτολόγος Σέρρες Γέργου Ισαμπέλλα Αναστασία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μέλος ΠΣΔΔ)

Ισαμπέλλα Αναστασία Γέργου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 60 ,Τ.Κ. 62124
2321551839 6938990098 www.ecodiet.gr www.facebook.com/isabella.gergou