«Διατροφή και Καρδιαγγειακά Νοσήματα» – εξ αποστάσεως πρόγραμμα – ΕΚΠΑ

13.12.2011

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα.

Λήξη υποβολής: 13/01/2012

Έναρξη προγράμματος: 16/01/2012

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος,
Καθηγητής Βιοχημείας & Χημείας Τροφίμων

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και
απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.

Δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό έντυπο, και παρακάτω το πολύ
κατατοπιστικό βίντεο και τον οδηγό σπουδών.

Ακολουθεί το αρχικο μήνυμα:

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου, e-learning) Εκπαίδευσης
του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον νέο κύκλο Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Διατροφή και
Καρδιαγγειακά Νοσήματα» που οδηγεί στην χορήγηση Πιστοποιητικού
Εξειδίκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Video

Οδηγός Σπουδών