Διατροφική Αγωγή, Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

20.1.2020

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) έχει την τιμή να συμμετέχει από φέτος στις δράσεις Αγωγής Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό σε Εθνικό Επίπεδο, ένα πρόγραμμα που ηγείται και διοργανώνει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, συμμετέχει στις συναντήσεις φορέων που διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση των σχετικών διαδικασιών και ενεργειών διαμόρφωσης και σύνταξης προτάσεων για αναμόρφωση παλαιών και διαμόρφωση νέων θεματικών αξόνων δράσεων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος.

Για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, ο ΠΣΔΔ θα συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις παρεμβάσεις με τα μέλη του και υλικό που έχει διαθέσει στο Υπουργείο. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα της Διατροφής, που περιλαμβάνει αφίσες, βιωματικές ασκήσεις και παρουσιάσεις για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

2. ΑΦΙΣΑ Διατροφή – Παιδιά – 369_17

2. ΦΥΛΛΑΔΙΟ Διατροφή – Παιδιά – 365_17

ΑΦΙΣΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α-Β ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ-Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε-ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΥΚΕΙΟ