Διαβούλευση για το πόρισμα Διαιτολογικής Πράξης

19.2.2016

Η Ειδική Επιτροπή του ΠΣΔΔ για τον ορισμό της Διαιτολογικής Πράξης (Γιαννακούλια, Μπαμπαρούτση, Γραμματικάκη, Καραγιάννης, Βλασσόπουλος, Παπαλαζάρου) κατέληξε στο παρακάτω πόρισμα το οποίο τίθεται σε διαβούλευση μέχρι την Παρασκεύη 26-02-2016. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας  στον κ. Π. Βαραγιάννη Γενικό Γραμματέα ΠΣΔΔ (varagiannisp@yahoo.gr) ή στον κ. Ν. Παπασπανό Ειδικό Γραμματέα Οργανωτικού ΠΣΔΔ (nmpapaspanos@yahoo.gr). Η τελική έγκριση του πορίσματος θα γίνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου το Σάββατο 27.2.2016 στις 17.00 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Διαιτολογική Πράξη

Διαιτολογική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, και παρακολούθηση των διαιτητικών συνηθειών. Η διαιτολογική πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγειάς του ανθρώπου

Οι διαιτολογικές πράξεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον χώρο δραστηριοποίησης του διαιτολόγου και το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του διαιτολόγου με το κοινό. Μπορεί να εφαρμόζεται κατά την άσκηση του επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης της, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

Ειδικότερα

Διαιτολογική πράξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Στην έννοια της διαιτολογικής πράξης σε νοσηλευόμενους ασθενείς περιλαμβάνονται:

• η αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου, με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας,

• η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης,

• η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου,

• η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων,

• η τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της διατροφικής φροντίδας.

Διαιτολογική πράξη στο διαιτολογικό γραφείο

Στην έννοια της διαιτολογικής πράξης στο διαιτολογικό γραφείο περιλαμβάνονται :

• η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης και σύστασης σώματος,

• η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου,

• η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα.

• η τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της διατροφικής φροντίδας.

 Διαιτολογική πράξη σε αθλητές και ασκουμένους

Στην έννοια της διαιτολογικής πράξης σε αθλητές και ασκουμένους περιλαμβάνονται:

• η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης και σύστασης σώματος,

• η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου,

• η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες για τη βελτίωση της απόδοσης αθλητών και ασκουμένων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της προπονητικής διαδικασίας,

• η εκπαίδευση προπονητών και άλλων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων σχετικά με θέματα διατροφής.

 Διαιτολογική πράξη στη βιομηχανία

Στην έννοια της διαιτολογικής πράξης στη βιομηχανία περιλαμβάνονται:

• διαδικασίες που αποσκοπούν στο σχεδιασμό τροφίμων και υπηρεσιών διατροφής και εκτείνονται από τη γνωμοδότηση για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών έως την εμπλοκή του διαιτολόγου στην αξιολόγηση της σύστασης τροφίμων,

• πράξεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση της καταλληλότητας τροφίμων για κατανάλωση σε επίπεδο ασφάλειας τροφίμων,

• η ερευνητική απασχόληση στους παραπάνω τομείς, εφόσον ο στόχος των ερευνών είναι η κατανόηση της επίδρασης των τροφίμων, συστατικών των τροφίμων και διατροφικών συμπεριφορών στην υγειά του ανθρώπου,

• δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση και γενικά την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη διατροφή, τα τρόφιμα και τις διατροφικές συμπεριφορές στο γενικό πληθυσμό ή σε συγκεκριμένο κοινό,

• ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, συντονισμό και γνωμοδότηση σε επιτροπές ορισμού διατροφικών πολιτικών και ποιότητας τροφίμων, εφόσον ο ορός ποιότητα περιλαμβάνει διατροφικές παραμέτρους.

 Διαιτολογική πράξη στη δημόσια υγεία

Στην έννοια της διαιτολογικής πράξης στη δημόσια υγεία περιλαμβάνονται:

• ο σχεδιασμός, εφαρμογή κι εκτίμηση προγραμμάτων διατροφικής αξιολόγησης σε διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού,

• ο σχεδιασμός, ο συντονισμός κι η εφαρμογή διατροφικών πολιτικών και προγραμμάτων,

• ο σχεδιασμός, η εκτέλεση κι η αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής (ή αγωγής και προαγωγής υγείας γενικότερα), σε επίπεδο κοινότητας,

• υποστήριξη φορέων και οργανισμών για τη δημιουργία ή τροποποίηση διατροφικών πολιτικών ή/και νομοθεσίας σχετικής με τη διατροφή.

Με τον όρο «ασθενής» εννοείται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας.

Με τον όρο «δυσθρεψία» ορίζουμε τη διατροφική κατάσταση, στην οποία μια ανεπάρκεια ή υπερβολή στην πρόσληψη ενέργειας, πρωτεϊνών ή/και άλλων θρεπτικών συστατικών προκαλεί μετρούμενα ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε ιστούς ή/και στη σωματική κατάσταση και στη λειτουργία του σώματος και έχει κάποια κλινική έκβαση.

Με τον όρο «διατροφική αξιολόγηση» εννοείται η καταγραφή δεικτών (ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και κλινικών δεικτών) και συμπεριφορών υγείας (διατροφικών συμπεριφορών, διαιτητικών προσλήψεων και επιπέδων φυσικής δραστηριότητας).

Με τον όρο «αθλητής» εννοείται όποιος ασχολείται συστηματικά με ένα άθλημα και συμμετέχει σε αγώνες.

Με τον όρο «ασκούμενος» εννοείται όποιος ασχολείται ερασιτεχνικά με ένα άθλημα και δεν επιδιώκει αγωνιστική συμμετοχή.

Με τον όρο «βιομηχανία» εννοείται ορίζεται οποιοσδήποτε οργανισμός ή εταιρεία που παράγει, εμπορεύεται και προωθεί τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, συστατικά τροφίμων αλλά και υπηρεσίες σχετικές με την διατροφή και τα τρόφιμα (τρόφιμα και υπηρεσίες).

Με τον όρο « υπηρεσίες» εννοούνται διαφημιστικά υλικά, προωθητικά μηνύματα, υλικά επιμόρφωσης του αγοραστικού κοινού καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επίσημους φορείς, σωματεία καταναλωτών κτλ.