Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις έναρξης επαγγέλματος στην Εφορία

11.12.2012

Αφού επιλέξετε την ΕΔΡΑ σας και αφού εξασφαλίσετε ότι έχετε το παραχωρητήριο, σε περίπτωση που χώρος σας παραχωρείται, το μισθωτήριο σε περίπτωση που τον ενοικιάζετε ή το συμβόλιο σε περίπτωση που σας ανήκει με συμβόλιο… απαιτείται καταρχήν προεγγραφή στον ΟΑΕΕ* και στο Επιμελητήριο και έπειτα έναρξη στην Εφορία. Συγκεκριμένα για την έναρξη & θεώρηση των βιβλίων στην εφορία παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά η όλη διαδικασία σε βήματα:

 1. Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία παραχωρητηρίου ή μισθωτηρίου (θεωρημένου) ή συμβολαίου
  • Βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη
  • Αίτηση (σας δίδεται)
  • Η προεγγραφή κοστίζει περί τα 93 ευρώ (όπου παίρνετε την βεβαίωση είσπραξης)

  Αφού προεγγραφθείτε στον ΟΑΕΕ σας δίδεται βεβαίωση προεγγραφής

  * Εάν είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ.Για να πάρετε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ πρέπει να καταθέσετε:

  • Tο μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο για το χώρο που επιλέγετε ως ΕΔΡΑ και το συμβόλαιο του σπιτιού
  • Bεβαίωση του εργοδότη
  • Βεβαίωση του ν. 2084/1993 που αναφέραι στη διαδοχική ασφάλιση (αυτό κυρίως για όσους θέλουν να πάρουν απαλλαγή και έχουν ασφάλεια Δημοσίου)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της καρτέλας του ΙΚΑ ή του ασφαλιστικού σας φορέα
  • Φωτοτυπία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας

  Σχετικα με τα δικαιολογητικά συστήνεται να τηλεφωνήσετε στα κατα τόπους υποκαταστήματα ΟΑΕΕ για τυχόν διαφοροποιήσεις (www.oaee.gr)

 2. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αίτηση (σας δίδεται)

  Αφού προεγγραφθείτε στο επιμελητήριο σας δίδεται βεβαίωση προεγγραφής.

  Σχετικα με τα δικαιολογητικά συστήνεται να τηλεφωνήσετε στα κατα τόπους Επιμελητήρια για τυχόν διαφοροποιήσεις. (Επίσημο site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: www.eea.gr)

 3. Έναρξη στην Εφορία

  • 1 φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μ1 & Μ2 (σας δίδονται ή θα τα βρείτε στο www.taxisnet.gr)
  • Βεβαίωση προεγγραφής σε ΟΑΕΕ & Επιμελητήριο
  • Φωτοτυπία παραχωρητηρίου ή μισθωτηρίου (θεωρημένου) ή συμβολαίου
  • Ο κωδικός για την έναρξη είναι: 86901910 – Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί

  Πιθανώς να χρειασθεί να γίνει αυτοψία & να σας ζητήσουν το μισθωτήριο που ίσχυε για την έδρα πριν το μισθώσετε εσείς εάν είναι μισθωμένο.

  Σας δίδεται η βεβαίωση έναρξης από την εφορία.
  Σχετικα με τα δικαιολογητικά συστήνεται να τηλεφωνήσετε στις κατά τόπους εφορίες για τυχόν διαφοροποιήσεις. (www.taxisnet.gr)

 4. Εγγραφή στο Επιμελητήριο

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία της έναρξης της εφορίας
  • Κόστος εγγραφής περί τα 56 ευρώ

  Σας δίδεται πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο

 5. Εγγραφή στον ΟΑΕΕ

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία της έναρξης της εφορίας

  Σας δίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερώτητας

 6. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην Εφορία

  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερώτητας
  • Φωτοτυπία έναρξης
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία μισθωτηρίου θεωρημένου ή συμβολαίου
  • Β1 και υπεύθυνη δήλωση (σας δίδονται)

  Ενώ θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής:

  • 1 βιβλίο πελατών (αριθμήστε τις σελίδες ή αγοράστε ένα με αριθμημένες σελίδες)
  • 1 βιβλίο εσόδων – εξόδων (αριθμήστε τις σελίδες ή αγοράστε ένα με αριθμημένες σελίδες)
  • 1 μπλοκ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, με σφραγισμένες σελίδες (με την σφραγίδα σας) και αριθμημένο για τις υπηρεσίες που θα παρέχετε εκτός έδρας
  • 1 σφραγίδα που θα αναγράφει (για ατομική επιχείρηση φυσικού προσώπου)

  Όνομα Πατρώνημο Επώνυμο (Γιώργος Σ. Παπαδόπουλος)
  Ειδικότητα (Διαιτολόγος – Διατροφόλόγος)
  Διεύθυνση έδρας
  τηλέφωνο
  ΑΦΜ/ΔΟΥ

  **Ενα επιπλέον μποκ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σφραγισμένες σελίδες (με την σφραγίδα σας) για υπηρεσίες που παρέχετε στην έδρα σας (το οποίο θα είναι αθεώρητο) με σφραγισμένες επιπλέον τις σελίδες με τη σφραγίδα σφραγίδα “Αθεώρητα βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1083/2003″ καθώς και σφραγισμένα με τη σφραγίδα “ΣΕΙΡΑ Α”.

Σχετικά με τα ακριβή δικαιολογητικά θα πρέπει να επικοινωνείτε με το εκάστοτε υποκατάστημα της κάθε μιας υπηρεσίας ξεχωριστά καθότι αυτά πιθανώς να διαφοροποιούνται ανάλογα με το που ανήκετε.

Καλό κουράγιο!