Δημόσια Διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της δημόσιας περίθαλψης της χώρας μας

31.3.2015

Το Υπουργείο Υγείας στηρίζει την ενεργή συμμετοχή των ατόμων, της κοινότητας και των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών του αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας απευθύνει πρόσκληση στους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας  και στα μέλη τους να συμμετέχουν στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναδιοργάνωση της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα μας.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

Για να συμμετέχεστε στη Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης  παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ανοιχτής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/home/