Δημόσιες διαβουλεύσεις στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

02.9.2010

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) και συγκεκριμένα στη στήλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ→ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ→ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ αναρτήθηκαν προς διαβούλευση:

Τα σχετικά κείμενα εργασίας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Τα σχόλιά σας μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dae@efet.gr μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010

ΤΙΤΛΟΣ – ΘΕΜΑ
Δ01-2010 – Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 137 του ΚΤΠ για τα παγωτά
Δ02-2010 – Δημόσια Διαβούλευση για τα είδη χυμών