Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

11.10.2017

Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε και υιοθέτησε τις διατροφικές συστάσεις για τον γενικό πληθυσμό και για τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΕΥ ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ”.

Ειδικότερα, οι διατροφικές συστάσεις αφορούν:

1. Ενήλικες. Οι συστάσεις αυτές αφορούν τον γενικό πληθυσμό, και συγκεκριμένα άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών.

2. Βρέφη, παιδιά και εφήβους.

3. Γυναίκες, εγκύους και θηλάζουσες. Οι συστάσεις αφορούν τις γυναίκες κατά την αναπαραγωγική ηλικία, την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία και την εμμηνόπαυση.

4. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Για κάθε ομάδα πληθυσμού έχουν εκδοθεί 2 τόμοι, ο ένας περιλαμβάνει τις διατροφικές συστάσεις και ο δεύτερος περιγράφει την επιστημονική τεκμηρίωση.

Επιπλέον, για κάθε ομάδα πληθυσμού, οι διατροφικές συστάσεις συνοδεύονται από δύο αφίσες και ένα τρίπτυχο φυλλάδιο με συνοπτικές πληροφορίες. Οι Διατροφικοί Οδηγοί και το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δημόσια Υγεία», για ενημέρωση των φορέων και των πολιτών.

Την εγκύκλιο με θέμα: «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» μπορείτε να την βρείτε από εδώ