Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για Νοσοκομειακούς Διαιτολόγους, Τμήματα Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικά Γραφεία Διατροφής

21.2.2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση,  η οποία αφορά στην εξειδίκευση του Νόμου 4052/2012-άρθρου 134 (“Δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής”). Πρόκειται για την ΥΑ Α3α/οικ.6021/2016 (ΦΕΚ 301/Β/15-02-2016) με τίτλο “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

Για να δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση πατήστε εδώ

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Γρ. Ρίσβας

Ο Γεν. Γραμματέας: Π. Βαραγιάννης