Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ., Ιούλιος 2014

03.7.2014

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβε την υλοποίηση ερευνητικού έργου εθνικής εμβέλειας και σημασίας με τίτλο “ΠΑΜΕΔΥ: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας / Σχέδιο Δράσης για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον Τομέα της Διατροφής”. Κύριος στόχος της ΠΑΜΕΔΥ είναι η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής του Ελληνικού πληρθυσμού και η σχέση τους με δείκτες υγείας και χρόνια νοσήματα, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα. Τα αποτελέσματα της ΠΑΜΕΔΥ θα αποτελέσουν την κύρια πηγή ιεράρχησης υγεινονομικών αναγκών και προτάσεων μέτρων δημόσιας πολιτικής για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου στον Ελληνικό πληθυσμό.

Κατά το μήνα Ιούλιο 2014 θα πραγματοποιηθούν 3 εκδηλώσεις ενημέρωσης των Δημοσίων Φορέων αλλά και του κοινού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν σαν κύριο σκοπό την ενημέρωση των παριστάμενων στην ημερίδα για τους στόχους της μελέτης, προκειμένου να ενημερώσουν και αυτοί με τη σειρά τους το ευρύ κοινό.

Οι πόλεις που θα πραγματοποιηθούν οι Ενδημερωτικές Εκδηλώσεις είναι:

Αθήνα: Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Θεσσαλονίκη: Πέμπτη, 17 Ιουλίου, Ξενοδοχείο Electra Palace

Ηράκλειο Κρήτης: Πέμπτη, 31 Ιουλίου, Ξενοδοχείο Galaxy Iraklio

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο