Ενημερωτική επιστολή για σημαντικά θέματα

04.2.2011

Αθήνα, 25-01-2011
Αρ. Πρωτ. 72

Προς: Τα Μέλη του Π.Σ.Δ.Δ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θέμα 1ο: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΔ

Σας γνωρίζουμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων, που προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Οκτωβρίου 2010.

Πρόεδρος: Ρίσβας Γρηγόρης

(e-mail: president@hda.gr , τηλ. επικοινωνίας: 6974307565)

Αντιπρόεδρος: Πούλια Καλλιόπη – Λιάνα

(e-mail: vice.president@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6977408082)

Γενικός Γραμματέας: Βαραγιάννης Παναγιώτης

(e-mail: gen.secretary@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6937257383)

Ταμίας: Παπαμίκος Βασίλειος

(e-mail: treasurer@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6977867138)

Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης και Συνδικαλισμού: Τσαγκάρη Αμαλία

(e-mail: syndicalism@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6973039407)

Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου: Βάμβουκα Κατερίνα

(e-mail: pr.press@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6945131701)

Ειδικός Γραμματέας Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Δράσεων: Ναούμη Ανθούλα – Ισμήνη (e-mail: scientific.events@hda.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6978017732)

Εκτός από τα παραπάνω τηλέφωνα, η επικοινωνία σας με τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου www.hda.gr. ή στο τηλέφωνο/φαξ του συλλόγου 210-6984400, ή στο e-mail info@hda.gr

Θέμα 2ο: Ανανέωση της λίστας μελών του ΠΣΔΔ

Μετά τις τελευταίες 2 επιστολές (4.6.10/Α.Π.98, 14.9.10/Α.Π.185) προς τα μέλη του ΠΣΔΔ που ενημέρωνε μεταξύ των άλλων και για τις οικονομικές εκκρεμότητες καθενός από τα μέλη χωριστά, και σύμφωνα με το άρθρο 70(1/Α/α) του καταστατικού του συλλόγου ανανεώθηκε το μητρώο μελών του ΠΣΔΔ.

Στα μέλη που δεν τακτοποίησαν τις οικονομικές οφειλές εφαρμόστηκε η αυτοδίκαιη διαγραφή τους από τον Π.Σ.Δ.Δ. Όσα μέλη επιθυμούν να επανεργοποιήσουν την εγγραφή τους στον ΠΣΔΔ μπορούν να στείλουν καινούρια αίτηση εγγραφής στο e-mail info@hda.gr και να καταθέσουν το ποσό των 100 Ε (50 € εγγραφή + 50 € συνδρομή 2011) στο λογαριασμό της ALPHA BANK: 164-00-2002-000-772, στο όνομα του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, (παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία).

Θέμα 3ο: Ιστοσελίδα του ΠΣΔΔ: www.hda.gr

Τα μέλη του ΠΣΔΔ μπορούν να έχουν τις εξής σημαντικές παροχές στην ιστοσελίδα του συλλόγου:

Σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη λογαριασμό:

Οι λειτουργίες που έχετε στη διάθεσή σας στο portal του ΠΣΔΔ, αφού [α] κάνετε login* και [β] μπείτε στην περιοχή μελών , είναι οι παρακάτω:

 1. Νέα μόνο για μέλη.
 2. Ανανέωση:
  • στοιχείων επικοινωνίας (δείτε και Θέμα 4ο)
  • επαγγελματικών στοιχείων
  • ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών στοιχείων
  • στοιχείων σύνδεσης: αλλαγή password
 3. Παρακολούθηση των οικονομικών οφειλών προς τον ΠΣΔΔ.
 4. Άμεση πληροφόρηση για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΠΣΔΔ.

*εάν δεν θυμόσαστε το password σας, μπορείτε να εισάγετε το username σας (ΦΠΑ) στη φόρμα υπενθύμισης password

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό:

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό εγγραφείτε εδώ (χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες για το username και το password)

Θέμα 4ο: Ενημέρωση των μελών του ΠΣΔΔ

Το ΔΣ του ΠΣΔΔ αποφάσισε η ενημέρωση των μελών του συλλόγου να γίνεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail, newsletter) καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.hda.gr). Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να δηλώσετε μέσω της ιστοσείδας την ισχύουσα διεύθυνση e-mail σας (δείτε και θέμα 3ο)

Όσα μελή επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μέσω ταχυδρομικής επιστολής παρακαλείστε να το δηλώσετε(μαζί με έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση) στο τηλέφωνο/φαξ του συλλόγου 210-6984400, ή στο e-mail info@hda.gr

Θέμα 5ο: Πρόσκληση για συμμετοχή νέων εκπροσώπων στον EFAD-ICDA καθώς και στην πενταμελή Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος στον EFAD/ICDA καθώς και η πενταμελής επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα χρειαστεί να εργαστούν:

α) για την προαγωγή του επαγγέλματος του διαιτολόγου σε διεθνές επίπεδο.

Β) για την προαγωγή της διαιτολογίας σε επαγγελματικό και επιστημονικό επίπεδο με βάση το κοινό συμφέρον του ΠΣΔΔ και των λοιπών οργανισμών που απαρτίζουν τον EFAD.

Γ) για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του ΠΣΔΔ και των λοιπών διαιτολογικών συλλόγων που απαρτίζουν τον EFAD και άλλων φορέων, επιστημονικών, επαγγελματικών αλλά και κυβερνητικών σε διεθνές επίπεδο.

Για το λόγο αυτό καλούμε όποια από τα μέλη μας επιθυμούν να εργαστούν για τους προαναφερθέντες σκοπούς να δηλώσουν συμμετοχή στην κ. Πούλια Καλλιόπη – Λιάνα

(email: vice.president@hda.gr) ή στην κ. Τσαγκάρη Αμαλία (email: syndicalism@hda.gr). Παρακαλείστε δηλώνοντας συμμετοχή να καταθέσετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά: επίπεδο Proficiency), οι μεταπτυχιακές σπουδές, η προϋπηρεσία στη θέση αυτή ή σε άλλη αντίστοιχη σε Διεθνή Οργανισμό, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως διαιτολόγος καθώς και δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις σε Συνέδρια.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος: ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ
Ο γενικός γραμματέας: Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ