Επαγγελματικά Δικαιώματα

11.12.2012

Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄, 221/29-10-1997)
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος “Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής” του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Σχετικό αρχείο.