Επιστημονικό περιοδικό “Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας – Διατροφής”

02.6.2010

Ανακοινώνεται η ίδρυση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων του επίσημου επιστημονικού του περιοδικού με την ονομασία «Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας – Διατροφής»(Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics) με την ακόλουθη ομάδα ως συντακτική επιτροπή και τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.
Σκοπός του περιοδικού είναι η ενημέρωση διαιτολόγων – διατροφολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, και άλλων επιστημόνων στο χώρο της αγωγής υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία.
Το περιοδικό θα εκδίδεται από τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ και το πρώτο τεύχος του αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2010.

Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας – Διατροφής
Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics (Hellenic J Nutr Diet)
Επίσημο Επιστημονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Συντακτική Επιτροπή

Διευθυντές Σύνταξης
Δημοσθένης Παναγιωτάκος
Μαρία Γιαννακούλια

Βοηθοί Σύνταξης
Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη
Ευαγγελία Φάππα

Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης
Μερόπη Κοντογιάννη
Ελπίδα Παπαδοπούλου
Καλλιόπη Πούλια
Αντωνία Ματάλα

Σύμβουλοι Σύνταξης
Μαρία Καψοκεφάλου
Μωυσής Ελισάφ
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Χρήστος Πίτσαβος
Θωμαϊς Καραγκιόζογλου
Πάρις Κοσμίδης
Βάιος Καραθάνος
Παγώνα Λάγιου
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Peter Kokkinos
Undurti Das
Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Σμαραγδή Αντωνοπούλου
Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Δεδούσης
Μαρία Χασαπίδου
Γεώργιος Λυρίτης
Λάμπρος Συντώσης
Artemis Simopoulos
Αντωνία Τριχοπούλου
Αντώνης Ζαμπέλας
Γεώργιος Δημητριάδης
Αγγελική Τσαρούχη
Δέσποινα Βαράκλα
Αμαλία Τσαγκάρη
Ερασμία Λάππα
Αικατερίνη Βάμβουκα
Ζωή Παφίλη
Βασίλειος Παπαμίκος

Στατιστικός Σύμβουλος Σύνταξης
Βασιλική Μπουντζιούκα

Θα εκδίδεται ένας τόμος ανά έτος, με δύο τεύχη ανά τόμο και ένα Συμπλήρωμα με τις Περιλήψεις του Συνεδρίου του Συλλόγου.

Οι θεματικές ενότητες του περιοδικού θα είναι οι ακόλουθες:

 1. Άρθρα Σύνταξης
 2. Ανασκοπήσεις
 3. Ερευνητικά άρθρα
 4. Κριτική βιβλίων
 5. Γράμματα προς το Διευθυντή Σύνταξης
 6. Σύντομες αναφορές
 7. Νέα του Συλλόγου

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, αποστέλλονται online στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής επιστημονικών άρθρων του hjnutrdiet.com.

Οδηγίες για την Υποβολή Εργασιών>

Τα περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας-Διατροφής» έχει ως σκοπό την ενημέρωση διαιτολόγων – διατροφολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, και άλλων επιστημόνων στο χώρο της αγωγής υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία. Πριν την τελική αποδοχή για δημοσίευση στο περιοδικό, σε όλες τις προς δημοσίευση εργασίες θα πραγματοποιείται ανασκόπηση από κριτές.

Στο περιοδικό γίνονται δεκτές:

 1. Ερευνητικές εργασίες (έκτασης μέχρι 3500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 35 παραπομπές, που αφορούν παρουσίαση των πρωτότυπων εργασιών σε σύγχρονα θέματα της διατροφής).
 2. Ανασκοπήσεις (έκτασης μέχρι 4500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 70 παραπομπές, που αφορούν παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα θέματα της διατροφής)
 3. Άρθρα Σύνταξης (κατόπιν προσκλήσεως)
 4. Γράμματα προς το Διευθυντή Σύνταξης (έκτασης μέχρι 500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 10 παραπομπές, που αφορούν ήδη δημοσιευμένα άρθρα στο περιοδικό, ή συνοπτική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα θέματα της διατροφής)

Η γλώσσα των άρθρων είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Για τη συγγραφή χρησιμοποιείτε διπλό διάστημα, με όλα τα περιθώρια 2,5 εκατοστά και κατά προτίμηση, επεξεργαστή κειμένου MS Word για Windows 2003.

Ερευνητικές εργασίες:

Το κάθε άρθρο θα πρέπει να διακρίνεται στις εξής ενότητες:

 1. Πρώτη σελίδα (τίτλος, ονόματα συγγραφέων, όνομα ιδρύματος, στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου συγγραφέα)
 2. Περίληψη (ελληνική και αγγλική)
 3. Κυρίως κείμενο
  • Εισαγωγή
  • Μεθοδολογία
  • Αποτελέσματα
  • Συζήτηση
 4. Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
 5. Βιβλιογραφικές αναφορές
 6. Πίνακες
 7. Γραφήματα

Οι λέξεις Περίληψη, Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Ευχαριστίες, Βιβλιογραφία να αναγράφονται με μικρά γράμματα, 12 στίχων και έντονη γραμματοσειρά.

 1. Πρώτη Σελίδα
  • Τίτλος: με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στο κέντρο του κειμένου και μέγεθος 16 στίχων.
  • Ονόματα των συγγραφέων: (με τη σειρά όνομα, επώνυμο) στο κέντρο του κειμένου, μετά τον τίτλο και με έντονα γράμματα 14 στίχων.
  • Όνομα του ιδρύματος ή του εργαστηρίου των συγγραφέων ακολουθεί με απλά γράμματα 12 στίχων. Αν πρόκειται για περισσότερα του ενός, σημειώνεται, με αριθμητικές ενδείξεις 1,2 κτλ, σε ποιο από αυτά ανήκει κάθε συγγραφέας.
  • Στοιχεία υπεύθυνου για επικοινωνία συγγραφέα: όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και fax και διεύθυνση email.
 2. Δεύτερη σελίδα
  • Ελληνική Περίληψη, δομημένη σε μία σελίδα στις ακόλουθες ενότητες: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
  • Λέξεις κλειδιά: παράθεση 5 λέξεων.
 3. Τρίτη σελίδα
  • Αγγλική Περίληψη, η οποία είναι μετάφραση της ελληνικής.
 4. Κυρίως κείμενο
  • Το Κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, 12 στίχων.
  • Το Κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι δομημένο στις εξής κύριες ενότητες (με έντονη γραμματοσειρά, μικρά γράμματα, 12 στίχων): Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Στην περίπτωση όπου είναι απαραίτητες υπο-ενότητες κάτω από τις κύριες ενότητες, να γράφονται με πλάγια γραμματοσειρά.
  • Βασικές οδηγίες κατά τη συγγραφή: Να αφήνετε ένα κενό διάστημα μετά τα σημεία στίξης. Κάντε αυτόματη αρίθμηση των σελίδων στην κάτω δεξιά γωνία και συνεχή αρίθμηση γραμμών στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Γενικά η συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (βλ. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, N Engl J Med 1991; 324:424-428).
 5. Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
  • Ευχαριστίες θα πρέπει να αποδίδονται μόνο σε άτομα που συνέβαλαν σημαντικά στην διεξαγωγή της μελέτης.
  • Στη Δήλωση συμφερόντων θα πρέπει να καταγράφονται τυχόν οικονομικές ή άλλου είδους εμπλοκές της συγγραφικής ομάδας που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα της ερευνητικής εργασίας.
 6. Βιβλιογραφικές αναφορές
  • Οι αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Vancouver, να αναγράφονται όλα τα ονόματα των συγγραφέων, ενώ θα πρέπει να σημειώνονται στο κείμενο αριθμητικά με τη σειρά εμφάνισής τους, με εκθετική μορφή. Οι αναφορές θα πρέπει να τοποθετούνται μετά τις Ευχαριστίες σε νέα σελίδα.
 7. Πίνακες, Γραφήματα
  • Χρησιμοποιείστε τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου για τη δημιουργία πινάκων. Κάθε πίνακας θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ξεχωριστή σελίδα, πλήρης με τίτλο και επεξηγήσεις (κάτω από τον πίνακα) των στοιχείων που παρουσιάζονται. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στους πίνακες δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του άρθρου. Αποφύγετε τις κάθετες γραμμές διαχωρισμού των στηλών. Να υπάρχει ένδειξη για την ακριβή θέση των Πινάκων και των Γραφημάτων μέσα στο Κυρίως κείμενο. Τόσο οι Πίνακες όσο και τα Γραφήματα να παρατίθενται μετά τις Βιβλιογραφικές αναφορές.

Ανασκοπήσεις:

Το κάθε άρθρο θα πρέπει να διακρίνεται στις εξής ενότητες:

 1. Πρώτη σελίδα (τίτλος, ονόματα συγγραφέων, όνομα ιδρύματος, στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου συγγραφέα)
 2. Περίληψη (ελληνική και αγγλική)
 3. Κυρίως κείμενο
 4. Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
 5. Βιβλιογραφικές αναφορές
 6. Πίνακες
 7. Γραφήματα

Οι τίτλοι από τις ενότητες της ανασκόπησης που θα αναπτύσσονται στο κυρίως κείμενο καθώς και οι λέξεις Περίληψη, Ευχαριστίες, Βιβλιογραφία να αναγράφονται με μικρά γράμματα, 12 στίχων και έντονη γραμματοσειρά. Στην περίπτωση όπου είναι απαραίτητες υπο-ενότητες κάτω από τις κύριες ενότητες, να γράφονται με πλάγια γραμματοσειρά.

 1. Πρώτη Σελίδα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
 2. Δεύτερη σελίδα
  • Ελληνική Περίληψη. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
  • Λέξεις κλειδιά: παράθεση 5 λέξεων.
 3. Τρίτη σελίδα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
 4. Κυρίως Κείμενο (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
  • Στις ανασκοπήσεις θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των άρθρων που μελετήθηκαν, οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στις οποίες έγινε η αναζήτηση, και η χρονική περίοδος στην οποία δημοσιεύτηκαν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση.
 5. Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων, Βιβλιογραφικές αναφορές (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
 6. Πίνακες, Γραφήματα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
  • Θα ήταν καλό οι πληροφορίες της ανασκόπησης να παρουσιάζονται και σε πίνακα/ες, ώστε να έχουν μια πιο ομοιογενή και οργανωμένη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκευθείτε το επίσημο web site του επιστημονικού περιοδικού:
www.hjnutrdiet.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος: Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο γενικός γραμματέας: Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ