Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11-12 του Κανονισμού 1924/2006

08.6.2012

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11-12 του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τη διατύπωση συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής (endorsements) καθώς και τη διαφήμιση τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.