Ερωτηματολόγιο για τη σημασία και τη χρήση στην καθημερινή πράξη των οδηγιών διατροφής, Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

16.2.2015

Η Ομάδα Εργασίας Τρόπου Ζωής, Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων και Αθηροσκλήρωσης της ΕΕΑ σκοπεύει να διερευνήσει τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη σημασία και τη χρήση στην καθημερινή πράξη των οδηγιών διατροφής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, σας καλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/1-nE0taFvgpFMXjvr8CJeN-7nuFQm8zt0Ugmf7K3TQzk/viewform

Είναι σύντομο, δεν απαιτεί περισσότερο από 5 λεπτά του χρόνου σας, και θα βοηθήσει να καταγραφούν οι στάσεις και οι απόψεις σας, έτσι ώστε να μπορέσει η ΟΕ να διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις στους επιστήμονες του χώρου, για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας!

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΟΕ Τρόπου Ζωής, Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων και Αθηροσκλήρωσης