Ερωτηματολόγιο: Πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την διατροφή μας

25.2.2013

Σας κοινοποιούμε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο που διακινείται στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης στην ΕΚΠΟΙΖΩ από 2 φοιτήτριες της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Θέμα: Πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την διατροφή μας

Χρόνος: 10 λεπτά

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους τους για τη συμπλήρωσή του.

Δείτε το ερωτηματολόγιο από εδώ.