Ερωτηματολόγιο Προσχεδίου Ευρωπαϊκών Ικανοτήτων Διαιτολόγου και Δεικτών Απόδοσής του

07.5.2008

Το ερωτηματολόγιο αφορά το Προσχέδιο Ευρωπαϊκών Ικανοτήτων Διαιτολόγου, αλλά και των Δεικτών Απόδοσής τους, που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει οι διαιτολόγοι κατά το χρόνο εξασφάλισης των προσόντων και της εισόδου τους στο επάγγελμα της Διαιτολογίας.

Αυτό που θα επιθυμούσαμε είναι τα μέλη του ΠΣΔ να απαντήσουν σε αυτό το ερωτηματολόγιο σημειώνοντας την άποψή τους αναφορικά με την καταλληλότητα κάθε ικανότητας να περιγράψει τι θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ένας διαιτολόγος κατά το χρόνο απόκτησης των προσόντων του και εισόδου του στο επάγγελμα.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.

Τα σχετικά αρχεία δεν είναι
ακόμη διαθέσιμα. Ζητούμε συγγνώμη.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του Συλλόγου