Ζητούνται Εθελοντές Διαιτολόγοι για πρακτική άσκηση Καναδών φοιτητών με την υποστήριξη του Οργανισμού Dietitians Explore!

17.4.2015

logodietitians exploreO Οργανισμός Dietitians Explore! Education Exchange παρέχει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό διαιτολόγων στην Ελλάδα να μετέχουν σε μία διεθνή εμπειρία για μελλοντικούς επαγγελματίες διαιτολόγους.

Ο Dietitians Explore! (DE!) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει ταξίδια ανά τον κόσμο σε Καναδούς φοιτητές Διαιτολογίας με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ο οργανισμός ενδιαφέρεται για 2 επαγγελματίες διαιτολόγους που μπορούν να δράσουν ως οικοδεσπότες-καθοδηγητές σε 4 φοιτητές για ένα από τα ταξίδια τουςτο καλοκαίρι του 2015.

Οι διαιτολόγοι-καθοδηγητές θα χρειαστεί να παρέχουν στους συμμετέχοντες, επί το έργο, διαδραστική εμπειρία που θα περιλαμβάνει παρατήρηση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του διαιτολογικού τους έργου. Δεν υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή ως οικοδεσπότες-καθοδηγητές. Οι φοιτητές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το ταξίδι, τη διαμονή και την ασφάλεια τους. Ο Οργανισμός παρέχει μικρή ευχαριστήρια χρηματική αμοιβή για εθελοντές διαιτολόγους-οικοδεσπότες.

Τα ταξίδια διαρκούν 1 εβδομάδα και πραγματοποιούνται Ιούλιο ή Αύγουστο.

Βασικές προσδοκίες από τους ‘’καθοδηγητές διαιτολόγους” είναι

• Να παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό αναφορικά με τη καριέρα και τη επαγγελματική τους εμπειρία

• Να εμπλέξουν στο βαθμό και στην έκταση που είναι εφικτό και υπό επίβλεψη, τους συμμετέχοντες στη διαιτολογική πρακτική

• Να πραγματοποιήσουν στο τέλος μίας συνοπτική αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Απαραίτητα προσόντα

  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τα τελευταία 5 χρόνια
  • 10ετή εργασιακή Εμπειρία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 24 Απριλίου στο email: grammateia@hda.gr με τίτλο “Πρακτική Άσκηση – Dietitians Explore!”