Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Basefood – Ερωτηματολόγιο

15.4.2011

Νέο Ψυχικό, 11 Απριλίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 22069Γ

Θέμα: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Basefood – Ερωτηματολόγιο

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BaSeFood (Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods), που χρηματοδοτείται από το 7ο ΠΠ της ΕE. Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των βιοδραστικών συστατικών, που περιέχονται στα παραδοσιακά τρόφιμα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο τη συλλογή των απόψεων σχετικά με το συνδυασμό των παραδοσιακών τροφίμων με συστατικά, που προάγουν την καλή υγεία. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Διαιτολόγους – Διατροφολόγους.

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε να προωθήσετε στα Μέλη του Συλλόγου σας, το συνημμένο ερωτηματολόγιο. Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να λάβουμε τις απαντήσεις τους (Υπεύθυνη: Δρ Φ. Σάλτα, e-mail: fotsal@sevt.gr, Fax: 210 6711080) μέχρι την M. Τετάρτη 20/4/2011.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Βάσω Παπαδημητρίου

Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ

Τα σχετικά αρχεία θα είναι ξανά διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του νέου hda.gr