13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου

← Επιστροφή στο Ημερολόγιο

Εγγραφές
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει:

  • Δωρεάν παρακολούθηση – Εγγραφή
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Συμμετοχή στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Η υποβολή Εργασιών έχει τελειώσει

Περιλήψεις Εργασιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Συνέδριο
υποβάλλοντας τις περιλήψεις σας έως 1 ΜΑΪΟΥ 2010
Μορφή Περιλήψεων Εργασιών

  • Οι περιλήψεις να είναι γραμμένες σε μορφή αρχείου Microsoft Word for Windows
  • Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 300-350 λέξεις..
  • Να αναφέρονται ευδιάκριτα ο τίτλος της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων

και οι επίσημες ονομασίες των κέντρων προέλευσης των συγγραφέων.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμος γίνεται με
εκθέτες.
- Αποστέλλονται δύο αρχεία. Στο ένα αναγράφεται το κείμενο της εργασίας (ΤΙΤΛΟΣ,
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ) και στο δεύτερο αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του υπεύθυνου για αλληλογραφία συγγραφέα (διεύθυνση οικίας, e-mail,
κινητό τηλέφωνο).

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλλεται μόνο με έναν από τους παραπάνω τρόπους:

  • Ταχυδρομικά ή απευθείας παράδοση στη Γραμματεία του Συνεδρίου(σε CD ή άλλο ηλεκτρονική μέσο εγγραφής) στη διεύθυνση:

ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
CONGRESS WORLD-Μ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΤΟΥ
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες
Γραμματεία Συνεδρίου:
ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-72 100 52, 210-72 10 001, Φαξ. 210 72 100 51
http://www.congressworld.gr, e-mail: info@congressworld.gr
Γραμματεία Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής
Νόσου:
Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-72 11 845, 210-72 43 161, φαξ. 210-72 15 082
http://www.eelia.gr, e-mail: lipid_athero@yahoo.gr

Εκδήλωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
Από:
Οκτωβρίου 7, 2010
Έως:
Οκτωβρίου 9, 2010
Κατηγορία:
Τοποθεσία:
Divani Caravel Hotel
Τηλέφωνο:
+30 210 7207000
Διεύθυνση:
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, 16121, Greece