Σεμινάριο «Συγγραφή και αξιολόγηση επιστημονικής εργασίας. Βιοστατιστική»

← Επιστροφή στο Ημερολόγιο

Συνδιοργάνωση: Ιατρικό περιοδικό «HIPPOKRATIA» και Σωματείο «Φίλοι του Ιατρικού Περιοδικού HIPPOKRATIA»

Κατεβάστε το πρόγραμμα και τις πληροφορίες από εδώ.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

16:00 – 17:00 Εγγραφές
17:00 – 17:10 Βραχεία εισαγωγή

Γεώργιος Βέργουλας, Editor in chief of Hippokratia

Έναρξη εργασιών του Σεμιναρίου
Γεώργιος Χριστιανόπουλος, Διοικητής του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ.

Παρασκευή

1η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Γεώργιος Ευστρατιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

17:10 – 17:30: Πρωτόκολλο, υπόθεση – ερευνητικό ερώτημα, ορισμός μεταβλητών. Είδη έρευνας.
Γρηγόριος Μυσερλής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
17:30 – 17:50: Στάδια συγγραφής επιστημονικής εργασίας.
Γιάννης Βογιατζής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
17:50 – 18:10: Ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι.
Αθανασία Πρίντζα, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
18:10 – 18:20 Συζήτηση

18:20- 18:35: Διάλειμμα

2η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Παναγιώτα Μπούρα, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Ιωάννα Λεφάκη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

18:35 – 18:55: Αρχές κριτικής ανάγνωσης επιστημονικής εργασίας.
Στέφανος Τριαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
18:55– 19:15: Μέθοδοι δειγματοληψίας, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού.
Παύλος Σαράφης, Δρ. Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Λαμίας
19:15 – 19:35: Στατιστική Μεθοδολογία: Συνοπτικές οδηγίες για κρίση εργασιών.
Αθανάσιος Κυργίδης, MSc Ιατρικής Μεθοδολογίας και Έρευνας
19:35 – 19:55: Συζήτηση

19:55-20:10 Διάλειμμα

3η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Βασίλειος Καραγιάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

20:10 – 20:30: Έλεγχος επάρκειας – ποιότητας ερευνητικών μελετών.
Στέφανος Τριαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
20:30 – 20:50: Τι πρέπει να περιέχει η κρίση μιας επιστημονικής εργασίας. Πως αξιολογείται η αναθεωρημένη εργασία (revision).
Γεώργιος Βέργουλας, Editor in chief of Hippokratiα
Νίκη Παπαδοπούλου Technical Reviewer of Hippokratia
20:50 – 21:00 Συζήτηση

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου

1η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Μαρία Ραπτοπούλου – Γιγή, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Απόστολος Τσάπας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

09.00 – 09:20: Αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και στις ιατρικές βάσεις δεδομένων.
Δήμος Γίδαρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.
09:20 – 09:40: Λήψη, επεξεργασία & διαχείριση Ιατρικής εικόνας.
Κωνσταντινίδης Στάθης, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής
09:40 – 10:00: Χρήση λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.
Παναγιώτης Μαυρίδης, MD, MSc Ιατρικής Ερευνητικής Τεχνολογίας, PhD
Συζήτηση 10:00 – 10:10

10:10-10:25: Διάλειμμα

2η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Γρηγόριος Μυσερλής Διευθυντής ΕΣΥ
Χρήστος Σαμπάνης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

10:25 – 10.45: Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access journals), οδηγίες προς συγγραφείς, συντελεστής εμβέλειας (impact factor) & αναφορές (citation index).
Στέφανος Τριαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αθανάσιος Κυργίδης, MSc Ιατρικής Μεθοδολογίας και Έρευνας
10:45 – 11:05: Κλινικές μελέτες φαρμάκων (Φάση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)
Απόστολος Τσάπας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
11:05 – 11:25 Η δόλια συμπεριφορά στη βιοϊατρική έρευνα.
Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Συζήτηση 11:25 – 11:35

11:35-11:50: Διάλειμμα

3η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Δημ. Παν. Θράκης.

11:50 – 12:10: Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία.
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Δημ. Παν. Θράκης.
Βασίλειος Φραγκουλάκης, BSc, MSc, PhD
21:10 – 12:30: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων.
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Δημ. Παν. Θράκης.
Βασίλειος Φραγκουλάκης, BSc, MSc, PhD
12:30 – 12:50: Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Ευάγγελος Αλεξόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Επιδημιολόγος, MD, MPH, DS, PhD

12.50 – 13.10: Συζήτηση

Σάββατο απόγευμα

4η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Αρβανιτίδου Βαγιωνά Τάνια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Μπούρα Παναγιώτα Καθηγήτρια ΑΠΘ
16:00 – 16:20: Ανάλυση επιβίωσης
Χρήστος Νάκας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
16:20 – 16:40: Μέτα – ανάλυση
Μπεττίνα Χάιδιτς, Λέκτορας Α.Π.Θ.
16:40 – 16:50 Συζήτηση

16.50 – 20.00: Διαδραστικό σεμινάριο στο SPSS
Biostatisticians and Technical Reviewers of Hippokratia

Διαλείμματα: 17:20 – 17:35 και 18:55 – 19:10

Συνοπτικό πρόγραμμα διαδραστικού σεμιναρίου
Εισαγωγή στο SPSS
Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του SPSS , δημιουργία, αποθήκευση αρχείων και εκμάθηση της πορείας μιας στατιστικής ανάλυσης
Περιγραφική Στατιστική
Υπολογισμός των σημαντικότερων περιγραφικών μέτρων (π.χ. μέση τιμή, διασπορά, διάμεσος), πραγματοποίηση γραφημάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων. Έλεγχος κανονικότητας και επιλογή του κατάλληλου τεστ για την πραγματοποίηση αναλυτικής στατιστικής.
Αναλυτική στατιστική-Έλεγχος υποθέσεων
Σύγκριση δειγμάτων-πληθυσμών και μελέτη συσχετίσεως μεταξύ μεταβλητών. Παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμασίες. Αξιολόγηση στατιστικών αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
Εισαγωγικά στοιχεία για την προσαρμογή γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα με στόχο αφενός τη μοντελοποίηση και αφετέρου την πρόβλεψη.

20:00-20:10: Συμπεράσματα σεμιναρίου.
Γεώργιος Βέργουλας, Editor in chief of Hippokratia

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο των συμμετεχόντων του συνεδρίου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα σταλούν πληροφορίες στους συμμετέχοντες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου για την πρόσβαση στη δοκιμαστική έκδοση του SPSS, που είναι δωρεάν για ένα χρονικό διάστημα, ένα πραγματικό αρχείο ασθενών καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το αρχείο αυτό, τον ερευνητικό σκοπό για τον οποίο συλλέχτηκαν τα δεδομένα, τις κλινικές μεταβλητές που αναλύονται καθώς και τους τελικούς σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης (π.χ. η διερεύνηση της συσχέτισης αρτηριακής υπέρτασης και θνητότητας). Οι συμμετέχοντες έτσι θα έχουν στον υπολογιστή τους εγκατεστημένο το λογισμικό και θα είναι εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα κατά την έναρξη του σεμιναρίου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με χώρο για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των συμμετεχόντων. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τους εγγεγραμμένους στο συνέδριο.
Οι συμμετέχοντες με τη λήξη του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα και να πραγματοποιούν μία ολοκληρωμένη βασική στατιστική ανάλυση με τη χρήση του SPSS.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Παναγιώτα Μπούρα
Γεώργιος Ευστρατιάδης
Ζηνοβία Κανονίδου
Γρηγόριος Μυσερλής
Στέφανος Τριαρίδης
Γεωργία Βελώνη
Γεώργιος Βέργουλας
Ιωάννης Βογιατζής
Χρήστος Σαμπάνης
Παναγιώτης Μαυρίδης
Δήμος Γίδαρης
Νίκη Παπαδοπούλου

Εκδήλωση:
Σεμινάριο «Συγγραφή και αξιολόγηση επιστημονικής εργασίας. Βιοστατιστική»
Από:
Δεκεμβρίου 17, 2010
Έως:
Δεκεμβρίου 18, 2010
Κατηγορία:
Τοποθεσία:
Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη, Greece