Σεμινάριo Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων. Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ

← Επιστροφή στο Ημερολόγιο

Tα εκπαιδευτικά κέντρα INFOLAB διοργανώνουν στα Ιωάννινα σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το περιεχόμενο των σεμιναρίων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Υγιενή & Ασφάλεια Tροφίμων με την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ – Επίπεδο 1

Απευθύνεται : Στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό των τροφίμων, βάσει της ΥΑ 14708/28-08-2007/ ΦΕΚ 1616/8/17/08/2007.

Σκοπός: Το σεμινάριο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια: 10 ώρες

Πότε: 22 και 23 Οκτωβρίου 2010 (17:30-21:45,09:30-13:45),Ιωάννινα, Φρόντζου Πολιτεία

Πιστοποίηση ΕΦΕΤ: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται από τριμελής επιτροπές του ΕΦΕΤ.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Δυνατότητα επιδότησης του σεμιναρίου μέχρι 100% από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45.

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια επιχειρησιακών δεξιοτήτων που διοργανώνουμε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 914191 & 211 40 57 737.

Εκδήλωση:
Σεμινάριo Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων. Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ
Ημερομηνία:
Οκτωβρίου 22, 2010
Κατηγορία: