Βασικές Αρχές Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων Πιστοποιημένο από ΕΦΕΤ-Θεσσαλονίκη

← Επιστροφή στο Ημερολόγιο

Ο εκπαιδευτικός φορέας INFOLAB, στην προσπάθειά του να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ολοένα αυξανόμενες και εξειδικευμένες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία δραστηριοποιείται και προς την κατεύθυνση της επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων στις Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτουν τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων (π.χ. ISO 22000, BRC, IFS κλπ.), ο φορέας μας διοργανώνει το σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με βασικούς στόχους αφενός την επιμόρφωση του προσωπικού των επιχειρήσεων στις βασικές γνώσεις χειρισμού των τροφίμων, αφετέρου την εκπλήρωση των σχετικών νομοθετικών – κανονιστικών απαιτήσεων. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το περιεχόμενο του σεμιναρίου, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων με την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ – Επίπεδο 1

Απευθύνεται: Στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό των τροφίμων, βάσει της ΥΑ 14708/28-08-2007/ ΦΕΚ 1616/8/17/08/2007.

Σκοπός: Το σεμινάριο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια: 10 ώρες

Πότε: 08 και 09 Νοεμβρίου 2010 (17:30-21:45),Θεσσαλονίκη

Κόστος: 250 €/ άτομο

Πιστοποίηση ΕΦΕΤ: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ μετά από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται από τριμελής επιτροπές του ΕΦΕΤ.

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού από ΕΦΕΤ (μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που προκηρύσσονται και διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΦΕΤ).
 2. Κάλυψη νομικής απαίτησης περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης των χειριστών τροφίμων.
 3. Υλοποίηση του σεμιναρίου στην έδρα της επιχείρησης, εφόσον είναι επιθυμητό.

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΛΑΕΚ 0,45%.

Δηλώστε συμμετοχή στο 2114057737 έως 01/10/2010 (o ΕΦΕΤ θέλει 40 ημέρες πριν να δηλωθούν οι ενδιαφερόμενοι).

Με εκτίμηση

Εκδήλωση:
Βασικές Αρχές Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων Πιστοποιημένο από ΕΦΕΤ-Θεσσαλονίκη
Από:
Νοεμβρίου 8, 2010
Έως:
Νοεμβρίου 9, 2010
Κατηγορία: