ΦΕΚ για την αλλαγή νομοθεσίας που διέπει τις διαιτολογικές μονάδες

02.9.2008

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως το ΦΕΚ που αφορά την αλλάγη των ελάχιστων τετραγωνικών για τη λειτουργία διαιτολογικής μονάδας έχει ήδη δημοσιευτεί από τις 14 Αυγούστου 2008 και είναι διαθέσιμο από το Εθνικό Τυπογραφείο στις(26/08/2008).

Προς ενημέρωση των υπολοίπων συναδέλφων ο αριθμός του σχετικού ΦΕΚ είναι: ΦΕΚ Β 1657/14.08.2008

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.