Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς”

Δημητσάνης 7, Αμπελόκηποι , Αθήνα 115 22

Πρωτοπόρο και πάλι συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις (υποδομές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) στο νέο θεσμό των απογευματινών ιατρείων αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και στη προσπάθεια γενικότερης αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ελλήνων πολιτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213-2039000Ιστοσελίδα: http://www.elpis.gr