Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”

Αγίου Θωμά 17, Αθήνα 115 27

  • Διαθέτουμε επιστημονικό προσωπικό υψηλοτάτου επιπέδου δίνοντας έμφαση και στην εκπαίδευση των αυριανών ιατρών.
  • Προσπαθούμε καθημερινά για την βελτίωση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μας, με κύριο στόχο μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Φιλοδοξούμε να είμαστε κορυφαίοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  • Κλινικές, τμήματα και εργαστήρια του νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς για διάφορα νοσήματα. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο σύνδεσμο Κλινικές – Εργαστήρια – Τμήματα.

Πληροφορίες: Προϊστ.: Χάρης Δημοσθενόπουλος, Λιάννα Πούλια

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 2060800Ιστοσελίδα: http://www.laiko.gr