Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Πολυκλινική”

Πειραιώς 3, Ομόνοια, Αθήνα 105 52

Η Πολυκλινική διαθέτει όλο το αναγκαίο φάσμα ιατρικών, κλινικών και εργαστηριακών δυνατοτήτων, ώστε οι ανάγκες των ασθενών να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα ανθρώπινη ευαισθησία, με επάρκεια και αυξημένη ταχύτητα εξυπηρέτησης, με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και χωρίς διακρίσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 2044000Ιστοσελίδα: http://www.polykliniki.gr