Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”

Νίκης 2, Κηφισιά, Αθήνα 145 61

Το Γ.Ν. Αττικής “ΚΑΤ” αποτελεί ισχυρή παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης. Το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του και ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο πρόσωπό του, συντελούν στη δημιουργία ενός επιπλέον αξιόπιστου και λειτουργικού οργανισμού υγείας.

Πληροφορίες: Προϊστ: Λάππα Θεοδώρα
Τσαγκάρη Αμαλία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 20 86 000Ιστοσελίδα: http://www.kat-hosp.gr